โลกที่มีมาตรการรับมือของโรคติดเชื้อเป็นกุญแจสำคัญ และเราเผชิญกับความท้าทายของความเป็นกลางทางคาร์บอน
โลกทั้งใบได้ประเมินความสำคัญของอากาศและตระหนักว่าจำเป็นต้องมีมาตรการอย่างเร่งด่วน
เพื่อส่งมอบอากาศที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้นทั่วทั้งโลก ไดกิ้น อินดัสทรีส์ ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศกำลังเผชิญกับความท้าทายในการให้คำตอบผ่านทางอากาศ

การอยู่ร่วมกับ
โรคติดเชื้อ

การปรับปรุงคุณภาพอากาศ
ผ่านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ

ทุกวันนี้ ความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อใหม่ๆ
การอยู่ร่วมกับโรคติดเชื้อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อในอากาศ ในสิงคโปร์ อัตราการฉีดวัคซีนเกิน 80% และขณะนี้รัฐบาลกำลังมุ่งเน้นไปที่การผ่อนคลายข้อจำกัดของ COVID-19 ในขณะที่หน่วยงานด้านโรคติดเชื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน กำลังเน้นย้ำถึงความสำคัญของ "การระบายอากาศ" เพื่อเป็นมาตรการรับมือเรื่องการติดเชื้อในอากาศ “ไดกิ้น” บริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ กำลังทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศผ่านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศ

ความท้าทายของ
เหล่านักวิศวกร

ที่พัฒนาเทคโนโลยีฟอกอากาศ

ขณะนี้เราเข้าสู่ "ยุคโคโรน่า" การฟอกอากาศกำลังได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
เดือนมิถุนายน 2021 ไดกิ้นทำการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย และประสบความสำเร็จในการยับยั้ง ไวรัสโคโรน่าตัวใหม่ด้วยเทคโนโลยีการฟอกอากาศดั้งเดิมของไดกิ้นที่เรียกว่า "Streamer" นอกจากนี้ ไดกิ้นยังจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศที่ติดตั้งเทคโนโลยีฆ่าเชื้อตัวล่าสุดที่ชื่อว่า "UVC LED" ถือเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม ※1 ※1 ตามที่ได้เปิดตัว ACB50X เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2021 ของเครื่องฟอกอากาศเชิงพาณิชย์ในญี่ปุ่น

เปลี่ยนโลกด้วยอากาศ

เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน

ขณะนี้โลกกำลังเร่งไปสู่กระบวนการกำจัดก๊าซคาร์บอน ไดกิ้น ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับหนึ่งก็เริ่มมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นกัน ไดกิ้นมุ่งมั่นที่จะลดระดับการปล่อย CO2 ลง 100% ในปี 2019 หรือมากกว่านั้นในปี 2050 นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานแล้ว เรายังจัดหาวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยประหยัดพลังงานในอาคารและทั่วทั้งเมืองอีกด้วย เรามุ่งเน้นที่ไดกิ้น บริษัทที่ให้บริการจัดหาวิธีแก้ไขปัญหาทางอากาศ ความพยายามอย่างจริงจังและความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลางทางคาร์บอน

©DAIKIN INDUSTRIES, Ltd.,
{"alert":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19","waitMoment":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48","ok":"\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07","close":"\u0e1b\u0e34\u0e14","lengthMenu":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 _MENU_ \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","zeroRecords":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 - \u0e02\u0e2d\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22","info":"\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 _PAGE_ \u0e08\u0e32\u0e01 _PAGES_","emptyTable":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","infoFiltered":"(\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01 _MAX_ \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25)","loadingRecords":"\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48...","infoEmpty":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","home":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","firstPage":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","settingAccount":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","logout":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","image":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","save":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","back":"\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a","addInfo":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","reloadInfo":"\u0e23\u0e35\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","deleteInfo":"\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","table_no":"\u0e25\u0e33\u0e14\u0e31\u0e1a","action":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","edit":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","delete":"\u0e25\u0e1a","load_error":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14","remove_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30","character":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","another_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e35\u0e01","loading_result":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","choose_more":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19","not_found":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","searching":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","confirmDelete":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","main":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01","feature":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34","secondary":"\u0e23\u0e2d\u0e07","title":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d","yes":"\u0e43\u0e0a\u0e48","no":"\u0e44\u0e21\u0e48","descriptionMore":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","search":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","product":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","status":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e30","pleaseEnter":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01","other":"\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46","address":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48","telephone":"\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","email":"\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25","date":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","all":"\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14","residentialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","commercialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","products":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","wheretobuy":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22","services":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","promotions":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19","buyProductOnline":"\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","aboutus":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","references":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07","newsActivity":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","news":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23","activity":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","daikinknowledge":"\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08","servicePolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","warrantyPolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19","advancedSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02","productsSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","generalinformation":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","productSpecification":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productFeatures":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productCatalog":"\u0e41\u0e04\u0e15\u0e15\u0e32\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","calculate":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19","compareproducts":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","operationmanual":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","daikinservice":"\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","faq":"\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e22","promotionsDetail":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent1":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent2":"\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","homeContent3":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent4":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent5":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 Daikin","footerContent1":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","footerContent2":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07","productRegister":"\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","serviceRequest":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\/\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","SmartACSelector":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e1a\u0e35\u0e17\u0e35\u0e22\u0e39\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19","errorcodecheck":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a Errors","policy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17","policyNotice":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","cookiepolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e38\u0e49\u0e01\u0e01\u0e35\u0e49","JobVacancy":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","ContactUs":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e32","partnersemployees":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e19\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e04\u0e49\u0e32\/\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","name":"\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d","saveSuccess":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08","allowedFiles":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17","recommendedFiles":"\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","productType":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","addProductType":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","editProductType":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","deleteSuccess":"\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08","pleaseEnterName":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d","imageBanner":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e41\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c","pleaseEnterDescription":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","underProductType":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","confirmDeleteProductType":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","thrid":"\u0e2a\u0e32\u0e21","four":"\u0e2a\u0e35\u0e48","agentType":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22","events":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","showDate":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07","article":"\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","contentService1":"\u0e42\u0e25\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e1c\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19","contentService2":"\u0e42\u0e25\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19","contentService3":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e14\u0e31\u0e2a\u0e17\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e4c \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e1c\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService4":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a","contentService5":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d","contentService6":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService7":"\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService8":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService9":"\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e46","contentService10":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e01\u0e40\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\n\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e09\u0e35\u0e14\u0e27\u0e31\u0e04\u0e0b\u0e35\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 80% \u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e13\u0e30\u0e19\u0e35\u0e49\u0e23\u0e31\u0e10\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 COVID-19\n\u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e32\u0e0d\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e22\u0e49\u0e33\u0e16\u0e36\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07 \"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\" \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u201c\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u201d \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService11":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07","contentService12":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23","contentService13":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService14":"\u0e02\u0e13\u0e30\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48 \"\u0e22\u0e38\u0e04\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\" \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d","contentService15":"\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2021 \u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e31\u0e1a\u0e22\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e14\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \"Streamer\"\n\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e06\u0e48\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e27\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \"UVC LED\" \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u203b1\n\u203b1 \u0e15\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27 ACB50X \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e1e.\u0e28. 2021 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","contentService16":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService17":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19","contentService18":"\u0e02\u0e13\u0e30\u0e19\u0e35\u0e49\u0e42\u0e25\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\n\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e47\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\n\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e25\u0e14\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22 CO2 \u0e25\u0e07 100% \u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35 2019 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35 2050\n\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\n\u0e40\u0e23\u0e32\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e08\u0e31\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19","contentService19":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32 BTU","contentService20":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 (\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23)","contentService21":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e27\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 (\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23)","contentService22":"Remark : \u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2.70 \u0e40\u0e21\u0e15\u0e23","contentService23":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","contentService24":"\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 3 \u0e23\u0e38\u0e48\u0e19","contentService25":"\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","contentService26":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a","contentService27":"\u0e21\u0e32\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07","contentService28":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a","contentService29":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13 BTU","contentService30":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 BTU","contentService31":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","contentService32":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e32\u0e0d\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e37\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c \u0e42\u0e14\u0e22\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49","contentService33":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","contentService34":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21","contentService35":"\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48","contentService36":"Overhaul","contentService37":"Replacement","contentService38":"\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e47\u0e01\u0e40\u0e01\u0e08\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e25\u0e38\u0e21\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e04 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19 Fan coil unit \u0e41\u0e25\u0e30 Condensing unit \u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46","contentService39":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","contentService40":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14","contentService41":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","contentService42":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","contentService43":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","contentService44":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46","contentService45":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e2e\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e04","contentService46":"\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48","contentService47":"\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e41\u0e17\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","contentService48":"\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48","contentService49":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","contentService50":"APPLIED PRODUCT \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \u201c\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e4c\u201d (Chiller) \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e08\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e33\u0e1e\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e38\u0e14\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\n\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e14\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e46\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\n\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e21\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e22\u0e32\u0e27\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30","contentService51":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e2d\u0e23\u0e4c","contentService52":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 AHU","contentService53":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService54":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 water coil","contentService55":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e25\u0e21","contentService56":"\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14 BTU \u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33"}
{"alert":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19","waitMoment":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48","ok":"\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07","close":"\u0e1b\u0e34\u0e14","lengthMenu":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 _MENU_ \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","zeroRecords":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 - \u0e02\u0e2d\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22","info":"\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 _PAGE_ \u0e08\u0e32\u0e01 _PAGES_","emptyTable":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","infoFiltered":"(\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01 _MAX_ \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25)","loadingRecords":"\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48...","infoEmpty":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","home":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","firstPage":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","settingAccount":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","logout":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","image":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","save":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","back":"\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a","addInfo":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","reloadInfo":"\u0e23\u0e35\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","deleteInfo":"\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","table_no":"\u0e25\u0e33\u0e14\u0e31\u0e1a","action":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","edit":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","delete":"\u0e25\u0e1a","load_error":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14","remove_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30","character":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","another_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e35\u0e01","loading_result":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","choose_more":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19","not_found":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","searching":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","confirmDelete":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","main":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01","feature":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34","secondary":"\u0e23\u0e2d\u0e07","title":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d","yes":"\u0e43\u0e0a\u0e48","no":"\u0e44\u0e21\u0e48","descriptionMore":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","search":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","product":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","status":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e30","pleaseEnter":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01","other":"\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46","address":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48","telephone":"\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","email":"\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25","date":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","all":"\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14","residentialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","commercialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","products":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","wheretobuy":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22","services":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","promotions":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19","buyProductOnline":"\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","aboutus":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","references":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07","newsActivity":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","news":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23","activity":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","daikinknowledge":"\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08","servicePolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","warrantyPolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19","advancedSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02","productsSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","generalinformation":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","productSpecification":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productFeatures":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productCatalog":"\u0e41\u0e04\u0e15\u0e15\u0e32\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","calculate":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19","compareproducts":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","operationmanual":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","daikinservice":"\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","faq":"\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e22","promotionsDetail":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent1":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent2":"\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","homeContent3":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent4":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent5":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 Daikin","footerContent1":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","footerContent2":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07","productRegister":"\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","serviceRequest":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\/\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","SmartACSelector":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e1a\u0e35\u0e17\u0e35\u0e22\u0e39\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19","errorcodecheck":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a Errors","policy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17","policyNotice":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","cookiepolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e38\u0e49\u0e01\u0e01\u0e35\u0e49","JobVacancy":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","ContactUs":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e32","partnersemployees":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e19\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e04\u0e49\u0e32\/\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","name":"\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d","saveSuccess":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08","allowedFiles":"\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17","recommendedFiles":"\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33","productType":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","addProductType":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","editProductType":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","deleteSuccess":"\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08","pleaseEnterName":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d","imageBanner":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e41\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c","pleaseEnterDescription":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","underProductType":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","confirmDeleteProductType":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","thrid":"\u0e2a\u0e32\u0e21","four":"\u0e2a\u0e35\u0e48","agentType":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22","events":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","showDate":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07","article":"\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","contentService1":"\u0e42\u0e25\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e1c\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19","contentService2":"\u0e42\u0e25\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19","contentService3":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e30\u0e14\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e14\u0e31\u0e2a\u0e17\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e4c \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e1c\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService4":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a","contentService5":"\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d","contentService6":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService7":"\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService8":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService9":"\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e48\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e46","contentService10":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e01\u0e40\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\n\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e09\u0e35\u0e14\u0e27\u0e31\u0e04\u0e0b\u0e35\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 80% \u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e13\u0e30\u0e19\u0e35\u0e49\u0e23\u0e31\u0e10\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e35\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 COVID-19\n\u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e32\u0e0d\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e22\u0e49\u0e33\u0e16\u0e36\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07 \"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\" \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u201c\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u201d \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService11":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07","contentService12":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23","contentService13":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService14":"\u0e02\u0e13\u0e30\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48 \"\u0e22\u0e38\u0e04\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\" \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e21\u0e32\u0e01\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d","contentService15":"\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2021 \u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e31\u0e1a\u0e22\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e14\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \"Streamer\"\n\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e06\u0e48\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e27\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \"UVC LED\" \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u203b1\n\u203b1 \u0e15\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27 ACB50X \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 1 \u0e21\u0e35\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e1e.\u0e28. 2021 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","contentService16":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService17":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19","contentService18":"\u0e02\u0e13\u0e30\u0e19\u0e35\u0e49\u0e42\u0e25\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e33\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e0b\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\n\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e47\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\n\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e25\u0e14\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e22 CO2 \u0e25\u0e07 100% \u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35 2019 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35 2050\n\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\n\u0e40\u0e23\u0e32\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e17\u0e35\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e08\u0e31\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19","contentService19":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32 BTU","contentService20":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 (\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23)","contentService21":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e27\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 (\u0e40\u0e21\u0e15\u0e23)","contentService22":"Remark : \u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2.70 \u0e40\u0e21\u0e15\u0e23","contentService23":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","contentService24":"\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 3 \u0e23\u0e38\u0e48\u0e19","contentService25":"\u0e14\u0e39\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","contentService26":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a","contentService27":"\u0e21\u0e32\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07","contentService28":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a","contentService29":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13 BTU","contentService30":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01 BTU","contentService31":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","contentService32":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e32\u0e0d\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e21\u0e38\u0e48\u0e07\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e37\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c \u0e42\u0e14\u0e22\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49","contentService33":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","contentService34":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21","contentService35":"\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48","contentService36":"Overhaul","contentService37":"Replacement","contentService38":"\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e41\u0e01\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e47\u0e01\u0e40\u0e01\u0e08\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e25\u0e38\u0e21\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e04 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19 Fan coil unit \u0e41\u0e25\u0e30 Condensing unit \u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46","contentService39":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","contentService40":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14","contentService41":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","contentService42":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","contentService43":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","contentService44":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46","contentService45":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e2e\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e04","contentService46":"\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48","contentService47":"\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e41\u0e17\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","contentService48":"\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e33\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48","contentService49":"\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","contentService50":"APPLIED PRODUCT \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \u201c\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e4c\u201d (Chiller) \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e08\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e33\u0e1e\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e38\u0e14\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e19\u0e34\u0e22\u0e21\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\n\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e27\u0e14\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e38\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e46\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\n\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19\u0e21\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e34\u0e17\u0e18\u0e34\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e22\u0e32\u0e27\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e0a\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30","contentService51":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e2d\u0e23\u0e4c","contentService52":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 AHU","contentService53":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e22\u0e49\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","contentService54":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 water coil","contentService55":"\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e25\u0e21","contentService56":"\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14 BTU \u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33"}