Document

วิธีลงทะเบียนสิทธิ์ขยายการรับประกัน

1.

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ ID Line
@daikinthailand

2.

อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย

3.

ถ่ายรูปแล้วอัพโหลด QR Code ที่อยู่บนเครื่องปรับอากาศ (FCU) โดยการเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพหรือถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วเลือกรูปภาพที่มี QR code

(เมื่อสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะขึ้นรุ่นผลิตภัณฑ์และหมายเลข Serial No. ให้อัตโนมัติ)หมายเหตุ: เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการในราคาปกติเท่านั้น

4.

กรอกข้อมูลลูกค้า ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เดือนปีเกิด

(เบอร์โทรศัพท์และอีเมล ใช้ในการส่งผลการยืนยัน การลงทะเบียนและขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ตรวจ พบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง)

5.

อัพโหลดรูปใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้าชื่อจริง-นามสกุลจริง ของผู้ซื้อ,วันที่ซื้อ(อยู่ในระยะเวลาแคมเปญ)

รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายโดยเด็ดขาด

6.

ตรวจสอบความถูกต้อง กดยืนยัน แล้วรอการตรวจสอบจากบริษัทฯ หากท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ท่านจะได้รับอีเมลและ SMS ยืนยันการรับคะแนนตามอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ว่าลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ได้ที่ https://mydaikin.daikin.co.th/register/product/track_status

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขการรับคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล

• เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นและติดตั้งระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เฉพาะรุ่น FTKZ-YV2S, FTKZ-VV2S, FTKM-YV2S, FTKM-WV2S, FTKC-YV2S, FTKC-WV2S9, FTKF-YV2S, FTKF-XV2S, FTKF-WV2S, FTKQ-YV2S, FCF-DV2S, FHA-DV2S ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและสินค้าตัวโชว์) จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ โดยเข้าไปรับสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนที่ช่องทาง LINE ID: @daikinthailand เมื่อลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับคะแนน Daikin Wallet เข้าในระบบไลน์ที่ท่านใช้ลงทะเบียน และสามารถกดแลกคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน Daikin Wallet ได้เลยทันที

คะแนน Daikin Wallet 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 4 บาท เฉพาะรุ่นที่กำหนดจะได้รับคะแนนดังนี้

ได้รับ 100 คะแนนเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKQ09YV2S, FTKQ12YV2S, FTKQ15YV2S, FTKQ18YV2S, FTKQ24YV2S

ได้รับ 400 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKF09WV2S, FTKF12WV2S, FTKF15WV2S, FTKF18WV2S, FTKF24WV2S, FTKF09XV2S, FTKF12XV2S, FTKF15XV2S, FTKF18XV2S, FTKF24XV2S, FTKF09YV2S, FTKF12YV2S, FTKF15YV2S, FTKF18YV2S, FTKF24YV2S, FTKC09WV2S9, FTKC12WV2S9, FTKC15WV2S9, FTKC18WV2S9, FTKC24WV2S9, FTKC09YV2S, FTKC12YV2S, FTKC15YV2S, FTKC18YV2S, FTKC24YV2S, FCF13DV2S, FCF18DV2S, FCF24DV2S, FCF30DV2S, FCF36DV2S, FCF38DV2S, FCF42DV2S, FCF48DV2S, FHA13DV2S, FHA18DV2S, FHA24DV2S, FHA30DV2S, FHA36DV2S, FHA38DV2S, FHA42DV2S, FHA48DV2S

ได้รับ 600 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKM09WV2S, FTKM12WV2S, FTKM15WV2S, FTKM18WV2S, FTKM09YV2S, FTKM12YV2S, FTKM15YV2S, FTKM18YV2S, FTKZ09VV2S, FTKZ12VV2S, FTKZ15VV2S, FTKZ09YV2S, FTKZ12YV2S, FTKZ15YV2S

ได้รับ 700 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKM24WV2S, FTKM24YV2S, FTKZ18VV2S, FTKZ18YV2S

ได้รับ 800 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKZ24VV2S, FTKZ24YV2S
รายการของรางวัลที่ร่วมรายการใน Daikin Wallet มีดังนี้ (หากรายการแลกของรางวัลมีเพิ่มเติมหลังจากนี้ สามารถติดตามได้ที่ www.daikin.co.th) YAMAHA GUITAR F310, Bluetooth Speaker WS-B1A, Central Group, Bangchak, Big C, Shopee Pay, Starbucks, Truemoney Wallet, VIU (Korean series 30 days), Swensen's, Lazada, Dairy Queen, Tops Market, Lotus's, Sizzler, KOI, Burger King, Bar B Q Plaza

เงื่อนไขการลงทะเบียนโปรโมชั่นไดกิ้น คุ้มดี มีคืนซีซั่น 2

• ผู้รับสิทธิ์ต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ LINE @daikinthailand พร้อมกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานใบเสร็จให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่าน Line ในการลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่ • ชื่อ-นามสกุล (ตรงกับ ชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น) • ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลที่แลก (กรุณากรอกที่อยู่ที่มีผู้รับสินค้าเท่านั้น) • เบอร์โทรศัพท์ • อีเมล • เดือนปีเกิด • ถ่ายรูป QR Code ที่อยู่บนเครื่องปรับอากาศ (FCU) ไว้ก่อน แล้วกดแนบรูปที่มี QR Code นี้ (ระบบจะขึ้นรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No. (FCU) ให้อัตโนมัติ) • รูปถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริง ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ (ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใดๆ โดยเด็ดขาด (ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับของรางวัลจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบน ใบเสร็จรับเงินที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น) • ทั้งนี้ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดข้อมูลอย่างใดอย่างนึง หรือหากบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมาให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแลกของรางวัลให้แก่ท่านได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุดและเด็ดขาด โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิใดๆ เงินใดๆ กับบริษัทฯ ได้ทั้งสิ้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัล ให้เฉพาะผู้ที่ทำการลงทะเบียนในหน้าโปรโมชั่นไดกิ้น คุ้มดี มีคืน ซีซั่น 2 พร้อมกรอกข้อมูลและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบสำเร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 แล้วเท่านั้น • จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ / 1 ชื่อและนามสกุล และ 1 UID จะลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศได้ไม่เกิน 3 เครื่อง (เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว) และใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 คน เท่านั้น • ของรางวัลในแคมเปญนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของแถมอื่นๆ ได้ • หากบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ตอนลงทะเบียน โดยท่านจะต้อง Upload เอกสารเพิ่มเติมผ่าน Link ที่ให้ส่งให้ทาง SMS และ E-mail เท่านั้น หากท่านแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี E-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ให้แก่ท่านในทุกกรณี

ตัวอย่างกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องมีดังนี้ • กรณีชื่อผู้ลงทะเบียนขอแลกของรางวัลไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน วิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยเปลื่ยนชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียน หรือกด link ที่เจ้าหน้าที่แคมเปญส่งให้แนบเอกสารและพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเพื่อตอบกลับมาว่าท่านมีความประสงค์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแคมเปญนี้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับชื่อ-นามสกุลในใบเสร็จรับเงิน หรือแจ้งดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนให้ตรงกับชื่อในใบเสร็จรับเงินกับเจ้าหน้าที่ cool line ที่เบอร์ 1271 • กรณีใบเสร็จรับเงินต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายวิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยระบุรายละเอียดในใบเสร็จให้ถูกต้องและครบถ้วน • กรณีรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับรุ่นที่เข้าร่วมรายการ (กรณีที่ ร้านค้าออกใบเสร็จโดย ระบุรุ่นที่ซื้อมาผิด) วิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง • กรณีที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลไม่ครบถ้วนหรือจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ระบุแล้วแต่ไม่มีผู้รับสินค้า วิธีการแก้ไข ต้องกรอกข้อมูลในการจัดส่งให้ครบถ้วนหรือเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่ที่มีผู้รับสินค้าเท่านั้น • กรณีที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพราะระบบแจ้งหมายเลข Serial No. (FCU) มีการลงทะเบียนเข้ามาแล้ว วิธีการแก้ไข ต้องถ่ายรูป QR code ของเครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่อยู่บนเครื่องปรับอากาศภายในห้องหรือด้านล่างของเครื่องส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้งนึง

• หลังจากลงทะเบียนสำเร็จและส่งข้อมูลที่บริษัทร้องขอเพิ่มเติมผ่าน Link ที่ส่งให้ทาง SMS และ Email ถูกต้องและครบถ้วน(ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจเอกสาร ท่านจะได้รับคะแนนเข้ายังระบบ และจะได้รับของรางวัล ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่แลกของรางวัลผ่านระบบเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อแนะนำเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่น (สำหรับร้านค้า) • ร้านค้าต้องออกใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน โดยจะต้องระบุร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ(ภายในระยะเวลาแคมเปญ) ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (รายละเอียดชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ต้องครบถ้วน) โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใด ๆ โดยเด็ดขาด • แจ้งตำแหน่ง QR Code ของเครื่องปรับอากาศไดกิ้นและหมายเลข Serial No.(FCU) ของรุ่นนั้นๆ ว่าอยู่ตรงไหนให้ลูกค้าที่ซื้อทราบว่าลูกค้าต้องถ่ายรูป QR code นี้แล้วกดเพิ่มรูปเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนรุ่นผลิตภัณฑ์และหมายเลข Serial No.(FCU) • หากท่านลงทะเบียนสำเร็จและ ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอให้ท่านเก็บข้อความ SMS หรืออีเมลที่บริษัทฯ ส่งแจ้งว่าท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไว้เป็นหลักฐาน หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ link นี้ https://mydaikin.daikin.co.th/register/product/track_status แล้วถ่ายรูปหลักฐานการลงทะเบียนของท่านที่มีสถานะแจ้งว่าท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ท่านแจ้งว่าท่านยังไม่ได้รับคะแนน Daikin Wallet เข้าในระบบของท่าน และท่านไม่มีหลักฐานตามที่บริษัทฯ กล่าวมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในทุกกรณี คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด • หลังจากที่จบแคมเปญโปรโมชั่น บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนโปรโมชั่นในสถานะล่าสุดของท่านไว้ 6 เดือน หลังจากนี้หากท่านมีความประสงค์สอบถามสถานะโปรโมชั่นของท่าน บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลแก่ท่าน ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลการลงทะเบียนโปรโมชั่นในสถานะล่าสุดของท่านไว้ 6 เดือนเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนโปรโมชั่นของท่าน สามารถสอบถาม ข้อมูลภายในระยะเวลาตามที่แจ้งนี้เท่านั้น • หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าท่านมีการทุจริต ปลอมแปลงเอกสาร หรือทำการลงทะเบียนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย

หมายเหตุ

• การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกของรางวัลมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ พิจารณาให้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

• หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Daikin Cool Line 1271 ทุกวันทำการ ในเวลา 07.00น.-24.00น.

• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยหรือไม่ได้ที่ https://mydaikin.daikin.co.th/register/product/track_status

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

• แคมเปญนี้เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ไม่รวมการขายราคาพิเศษ หรือ การขายผ่านโครงการ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สำหรับการแลกของรางวัลที่ต้องจัดส่งของทางไปรษณีย์

1. สิทธิ์ต่อแคมเปญมีจำนวนจำกัด

2. เมื่อสมาชิกเลือกของรางวัลแล้ว กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งที่ถูกต้อง หากกรอกที่อยู่ไม่ครบถ้วน สมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง (จำกัดการส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น)

3. สินค้าจะเริ่มจัดส่งภายใน 7 วันทำการหลังจากการแลกเสร็จสมบูรณ์ และจะจัดส่งถึงที่อยู่ที่ท่านระบุภายใน 14 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจัดส่งสินค้านั้นๆ - ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย หากไม่มีผู้เซ็นรับสินค้า กรุณาติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง
- ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน กรุณารับสายจากพนักงานเพื่อนัดรับสินค้า ท่านสามารถเลื่อนรับสินค้าได้ 1 ครั้งภายใน 7 วัน และหากพนักงานไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง

4. สินค้าที่แลกคะแนนสำเร็จแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือ Partner ผู้จัดส่งสินค้า เท่านั้น

5. กรุณาตรวจสอบสินค้า/ของรางวัลที่ท่านได้รับทันที หากพบความผิดปกติ เช่น ชำรุดเสียหาย, ไม่ตรงกับสิ่งที่ควรได้รับ, หรือไม่ครบจำนวนที่ต้องได้รับ ท่านสามารถติดต่อเพื่อดำเนินกระบวนการรับผิดชอบได้ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า/ของรางวัล หากเกิน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า/บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆทุกกรณ

6. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่กำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

7. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดที่ร้านเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. พบปัญหากรุณาติดต่อ 02-645-1212 (เวลาทำการ 09.00 - 17.30 จ-อา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

11. โปรดถ่ายวีดีโอโดยไม่ตัดต่อขณะเปิดกล่องพัสดุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอเคลมสินค้ากรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าไม่ครบทั้งก่อนเปิดกล่อง, ขณะเปิดกล่อง, เช็คสินค้าในกล่อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมทุกกรณีหากไม่มีวีดีโอยืนยัน


วิธีลงทะเบียนสิทธิ์ขยายการรับประกัน

1.

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ iD Line@daikinthailand

2.

อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

3.

ถ่ายรูปแล้วอัพโหลด QR Code ที่อยู่บนเครื่อง ปรับอากาศ (FCU) โดยการเปิดกล้องเพื่อถ่ายภาพหรือถ่ายรูปไว้ก่อนแล้ว เลือกรูปภาพที่มี QR code

(เมื่อสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้วระบบ จะขึ้นรุ่นผลิตภัณฑ์และหมายเลข Serial No. ให้อัตโนมัติ)หมายเหตุ: เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ในราคาปกติเท่านั้น

4.

กรอกข้อมูลลูกค้า ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เดือนปีเกิด

(เบอร์โทรศัพท์และอีเมล ใช้ในการส่งผลการ ยืนยันการลงทะเบียนและขอเอกสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ตรวจพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง)

5.

อัพโหลดรูปใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน การซื้อขายโดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อจริง-นามสกุลจริง ของผู้ซื้อ,วันที่ซื้อ

(อยู่ในระยะเวลาเคมเปญ)รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไข รายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายโดยเด็ดขาด

6.

ตรวจสอบความถูกต้อง กดยืนยัน แล้วรอการตรวจสอบจากบริษัทฯ หากท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ท่านจะได้รับอีเมลและ SMS ยืนยัน การรับคะแนนตามอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ สามารถตรวจสอบสถานะ การลงทะเบียน ว่าลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือไม่ได้ที่ https://mydaikin.daikin.co.th/ register/product/track_status

เงื่อนไขและข้อกำหนด


เงื่อนไขการรับคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัล

• เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศไดกิ้นและติดตั้งระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เฉพาะรุ่น FTKZ-YV2S, FTKZ-VV2S, FTKM-YV2S, FTKM-WV2S, FTKC-YV2S, FTKC-WV2S9, FTKF-YV2S, FTKF-XV2S, FTKF-WV2S, FTKQ-YV2S, FCF-DV2S, FHA-DV2S ในราคาปกติ (ไม่รวมถึงราคาโครงการและสินค้าตัวโชว์) จากตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย สามารถตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายประเภท Dealer ได้จาก https://www.daikin.co.th/wheretobuy/ โดยเข้าไปรับสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนที่ช่องทาง LINE ID: @daikinthailand เมื่อลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับคะแนน Daikin Wallet เข้าในระบบไลน์ที่ท่านใช้ลงทะเบียน และสามารถกดแลกคูปองส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการภายใน Daikin Wallet ได้เลยทันที

คะแนน Daikin Wallet 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 4 บาท เฉพาะรุ่นที่กำหนดจะได้รับคะแนนดังนี้

ได้รับ 100 คะแนนเมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKQ09YV2S, FTKQ12YV2S, FTKQ15YV2S, FTKQ18YV2S, FTKQ24YV2S

ได้รับ 400 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKF09WV2S, FTKF12WV2S, FTKF15WV2S, FTKF18WV2S, FTKF24WV2S, FTKF09XV2S, FTKF12XV2S, FTKF15XV2S, FTKF18XV2S, FTKF24XV2S, FTKF09YV2S, FTKF12YV2S, FTKF15YV2S, FTKF18YV2S, FTKF24YV2S, FTKC09WV2S9, FTKC12WV2S9, FTKC15WV2S9, FTKC18WV2S9, FTKC24WV2S9, FTKC09YV2S, FTKC12YV2S, FTKC15YV2S, FTKC18YV2S, FTKC24YV2S, FCF13DV2S, FCF18DV2S, FCF24DV2S, FCF30DV2S, FCF36DV2S, FCF38DV2S, FCF42DV2S, FCF48DV2S, FHA13DV2S, FHA18DV2S, FHA24DV2S, FHA30DV2S, FHA36DV2S, FHA38DV2S, FHA42DV2S, FHA48DV2S

ได้รับ 600 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKM09WV2S, FTKM12WV2S, FTKM15WV2S, FTKM18WV2S, FTKM09YV2S, FTKM12YV2S, FTKM15YV2S, FTKM18YV2S, FTKZ09VV2S, FTKZ12VV2S, FTKZ15VV2S, FTKZ09YV2S, FTKZ12YV2S, FTKZ15YV2S

ได้รับ 700 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKM24WV2S, FTKM24YV2S, FTKZ18VV2S, FTKZ18YV2S

ได้รับ 800 คะแนน เมื่อซื้อเครื่องปรับอากาศรุ่น FTKZ24VV2S, FTKZ24YV2S
รายการของรางวัลที่ร่วมรายการใน Daikin Wallet มีดังนี้ (หากรายการแลกของรางวัลมีเพิ่มเติมหลังจากนี้ สามารถติดตามได้ที่ www.daikin.co.th) YAMAHA GUITAR F310, Bluetooth Speaker WS-B1A, Central Group, Bangchak, Big C, Shopee Pay, Starbucks, Truemoney Wallet, VIU (Korean series 30 days), Swensen's, Lazada, Dairy Queen, Tops Market, Lotus's, Sizzler, KOI, Burger King, Bar B Q Plaza


เงื่อนไขการลงทะเบียนโปรโมชั่นไดกิ้น คุ้มดี มีคืนซีซั่น 2

• ผู้รับสิทธิ์ต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ LINE @daikinthailand พร้อมกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานใบเสร็จให้ถูกต้องและครบถ้วนผ่าน Line ในการลงทะเบียน โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนได้แก่ • ชื่อ-นามสกุล (ตรงกับ ชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น) • ที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลที่แลก (กรุณากรอกที่อยู่ที่มีผู้รับสินค้าเท่านั้น) • เบอร์โทรศัพท์ • อีเมล • เดือนปีเกิด • ถ่ายรูป QR Code ที่อยู่บนเครื่องปรับอากาศ (FCU) ไว้ก่อน แล้วกดแนบรูปที่มี QR Code นี้ (ระบบจะขึ้นรุ่นผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและหมายเลข Serial No. (FCU) ให้อัตโนมัติ) • รูปถ่ายใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อขาย โดยจะต้องระบุชื่อร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริง ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ (ภายในระยะเวลาแคมเปญ) รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใดๆ โดยเด็ดขาด (ชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับของรางวัลจะต้องตรงกับชื่อที่ปรากฏบน ใบเสร็จรับเงินที่ให้ข้อมูลไว้เท่านั้น) • ทั้งนี้ในกรณีที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือขาดข้อมูลอย่างใดอย่างนึง หรือหากบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และลูกค้าไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมาให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาแลกของรางวัลให้แก่ท่านได้ทุกกรณีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุดและเด็ดขาด โดยท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิใดๆ เงินใดๆ กับบริษัทฯ ได้ทั้งสิ้น • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัล ให้เฉพาะผู้ที่ทำการลงทะเบียนในหน้าโปรโมชั่นไดกิ้น คุ้มดี มีคืน ซีซั่น 2 พร้อมกรอกข้อมูลและรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และผ่านการตรวจสอบสำเร็จภายในวันที่ 10 มกราคม 2568 แล้วเท่านั้น • จำกัดการลงทะเบียน 1 หมายเลขโทรศัพท์ / 1 ชื่อและนามสกุล และ 1 UID จะลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศได้ไม่เกิน 3 เครื่อง (เมื่อรวมทุกใบเสร็จรับเงินแล้ว) และใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 คน เท่านั้น • ของรางวัลในแคมเปญนี้ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของแถมอื่นๆ ได้ • หากบริษัทฯ มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะแจ้งความประสงค์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไปทาง SMS และ E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ตอนลงทะเบียน โดยท่านจะต้อง Upload เอกสารเพิ่มเติมผ่าน Link ที่ให้ส่งให้ทาง SMS และ E-mail เท่านั้น หากท่านแจ้งไม่รับข้อความโฆษณาอาจทำให้ไม่ได้รับ SMS ดังกล่าว กรณี E-mail โปรดตรวจสอบทั้ง Inbox และ Junk Mail เพื่อประโยชน์ของท่าน หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายในวันที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกของรางวัลตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ให้แก่ท่านในทุกกรณี

ตัวอย่างกรณีเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องมีดังนี้ • กรณีชื่อผู้ลงทะเบียนขอแลกของรางวัลไม่ตรงกับชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน วิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยเปลื่ยนชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียน หรือกด link ที่เจ้าหน้าที่แคมเปญส่งให้แนบเอกสารและพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเพื่อตอบกลับมาว่าท่านมีความประสงค์ต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลแคมเปญนี้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับชื่อ-นามสกุลในใบเสร็จรับเงิน หรือแจ้งดำเนินการขอเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนให้ตรงกับชื่อในใบเสร็จรับเงินกับเจ้าหน้าที่ cool line ที่เบอร์ 1271 • กรณีใบเสร็จรับเงินต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายวิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยระบุรายละเอียดในใบเสร็จให้ถูกต้องและครบถ้วน • กรณีรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินไม่ตรงกับรุ่นที่เข้าร่วมรายการ (กรณีที่ ร้านค้าออกใบเสร็จโดย ระบุรุ่นที่ซื้อมาผิด) วิธีการแก้ไข ต้องให้ร้านค้าออกใบเสร็จรับเงินให้ใหม่ โดยระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง • กรณีที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลไม่ครบถ้วนหรือจัดส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ที่ระบุแล้วแต่ไม่มีผู้รับสินค้า วิธีการแก้ไข ต้องกรอกข้อมูลในการจัดส่งให้ครบถ้วนหรือเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเป็นที่อยู่ที่มีผู้รับสินค้าเท่านั้น • กรณีที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพราะระบบแจ้งหมายเลข Serial No. (FCU) มีการลงทะเบียนเข้ามาแล้ว วิธีการแก้ไข ต้องถ่ายรูป QR code ของเครื่องปรับอากาศไดกิ้นที่อยู่บนเครื่องปรับอากาศภายในห้องหรือด้านล่างของเครื่องส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรวจสอบความถูกต้องให้อีกครั้งนึง

• หลังจากลงทะเบียนสำเร็จและส่งข้อมูลที่บริษัทร้องขอเพิ่มเติมผ่าน Link ที่ส่งให้ทาง SMS และ Email ถูกต้องและครบถ้วน(ถ้ามี) เมื่อผ่านเกณฑ์ตรวจเอกสาร ท่านจะได้รับคะแนนเข้ายังระบบ และจะได้รับของรางวัล ภายใน 30 (สามสิบ) วันทำการ นับจากวันที่แลกของรางวัลผ่านระบบเรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อแนะนำเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่น (สำหรับร้านค้า) • ร้านค้าต้องออกใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จรับเงิน โดยจะต้องระบุร้านค้า ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ(ภายในระยะเวลาแคมเปญ) ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ (รายละเอียดชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ต้องครบถ้วน) โดยจะต้องไม่มีการขีดฆ่าหรือทำการแก้ไขรายละเอียดบนหลักฐานการซื้อขายใด ๆ โดยเด็ดขาด • แจ้งตำแหน่ง QR Code ของเครื่องปรับอากาศไดกิ้นและหมายเลข Serial No.(FCU) ของรุ่นนั้นๆ ว่าอยู่ตรงไหนให้ลูกค้าที่ซื้อทราบว่าลูกค้าต้องถ่ายรูป QR code นี้แล้วกดเพิ่มรูปเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนรุ่นผลิตภัณฑ์และหมายเลข Serial No.(FCU) • หากท่านลงทะเบียนสำเร็จและ ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอให้ท่านเก็บข้อความ SMS หรืออีเมลที่บริษัทฯ ส่งแจ้งว่าท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไว้เป็นหลักฐาน หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ link นี้ https://mydaikin.daikin.co.th/register/product/track_status แล้วถ่ายรูปหลักฐานการลงทะเบียนของท่านที่มีสถานะแจ้งว่าท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่ท่านแจ้งว่าท่านยังไม่ได้รับคะแนน Daikin Wallet เข้าในระบบของท่าน และท่านไม่มีหลักฐานตามที่บริษัทฯ กล่าวมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมโปรโมชั่นตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในทุกกรณี คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด • หลังจากที่จบแคมเปญโปรโมชั่น บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการลงทะเบียนโปรโมชั่นในสถานะล่าสุดของท่านไว้ 6 เดือน หลังจากนี้หากท่านมีความประสงค์สอบถามสถานะโปรโมชั่นของท่าน บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลแก่ท่าน ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลการลงทะเบียนโปรโมชั่นในสถานะล่าสุดของท่านไว้ 6 เดือนเท่านั้น หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนโปรโมชั่นของท่าน สามารถสอบถาม ข้อมูลภายในระยะเวลาตามที่แจ้งนี้เท่านั้น • หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าท่านมีการทุจริต ปลอมแปลงเอกสาร หรือทำการลงทะเบียนด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย

หมายเหตุ

• การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการแลกของรางวัลมีผลต่อเมื่อบริษัทฯ พิจารณาให้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

• หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Daikin Cool Line 1271 ทุกวันทำการ ในเวลา 07.00น.-24.00น.

• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยหรือไม่ได้ที่ https://mydaikin.daikin.co.th/register/product/track_status

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

• แคมเปญนี้เฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ ไม่รวมการขายราคาพิเศษ หรือ การขายผ่านโครงการ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สำหรับการแลกของรางวัลที่ต้องจัดส่งของทางไปรษณีย์

1. สิทธิ์ต่อแคมเปญมีจำนวนจำกัด

2. เมื่อสมาชิกเลือกของรางวัลแล้ว กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งที่ถูกต้อง หากกรอกที่อยู่ไม่ครบถ้วน สมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง (จำกัดการส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น)

3. สินค้าจะเริ่มจัดส่งภายใน 7 วันทำการหลังจากการแลกเสร็จสมบูรณ์ และจะจัดส่งถึงที่อยู่ที่ท่านระบุภายใน 14 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจัดส่งสินค้านั้นๆ - ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย หากไม่มีผู้เซ็นรับสินค้า กรุณาติดต่อรับสินค้าด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 7 วัน หากไม่ติดต่อภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง
- ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน กรุณารับสายจากพนักงานเพื่อนัดรับสินค้า ท่านสามารถเลื่อนรับสินค้าได้ 1 ครั้งภายใน 7 วัน และหากพนักงานไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายใน 7 วัน สินค้าจะถูกตีกลับและสมาชิกต้องดำเนินการชำระค่าจัดส่งสินค้าอีกครั้งด้วยตนเอง

4. สินค้าที่แลกคะแนนสำเร็จแล้ว ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีสินค้าชำรุดเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด หรือ Partner ผู้จัดส่งสินค้า เท่านั้น

5. กรุณาตรวจสอบสินค้า/ของรางวัลที่ท่านได้รับทันที หากพบความผิดปกติ เช่น ชำรุดเสียหาย, ไม่ตรงกับสิ่งที่ควรได้รับ, หรือไม่ครบจำนวนที่ต้องได้รับ ท่านสามารถติดต่อเพื่อดำเนินกระบวนการรับผิดชอบได้ภายใน 7 วันทำการหลังจากวันที่ท่านได้รับสินค้า/ของรางวัล หากเกิน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า/บริการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆทุกกรณ

6. เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่กำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

7. คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. สิทธิ์หรือสินค้าที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดที่ร้านเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. พบปัญหากรุณาติดต่อ 02-645-1212 (เวลาทำการ 09.00 - 17.30 จ-อา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

11. โปรดถ่ายวีดีโอโดยไม่ตัดต่อขณะเปิดกล่องพัสดุ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอเคลมสินค้ากรณีสินค้าชำรุด หรือได้รับสินค้าไม่ครบทั้งก่อนเปิดกล่อง, ขณะเปิดกล่อง, เช็คสินค้าในกล่อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเคลมทุกกรณีหากไม่มีวีดีโอยืนยัน

{"alert":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19","waitMoment":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48","ok":"\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07","close":"\u0e1b\u0e34\u0e14","lengthMenu":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 _MENU_ \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","zeroRecords":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 - \u0e02\u0e2d\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22","info":"\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 _PAGE_ \u0e08\u0e32\u0e01 _PAGES_","emptyTable":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","infoFiltered":"(\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01 _MAX_ \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25)","loadingRecords":"\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48...","infoEmpty":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","home":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","firstPage":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","settingAccount":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","logout":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","image":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","save":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","back":"\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a","addInfo":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","reloadInfo":"\u0e23\u0e35\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","deleteInfo":"\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","table_no":"\u0e25\u0e33\u0e14\u0e31\u0e1a","action":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","edit":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","delete":"\u0e25\u0e1a","load_error":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14","remove_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30","character":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","another_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e35\u0e01","loading_result":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","choose_more":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19","not_found":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","searching":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","confirmDelete":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","main":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01","feature":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34","secondary":"\u0e23\u0e2d\u0e07","title":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d","yes":"\u0e43\u0e0a\u0e48","no":"\u0e44\u0e21\u0e48","descriptionMore":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","search":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","product":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","status":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e30","pleaseEnter":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01","other":"\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46","address":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48","telephone":"\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","email":"\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25","date":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","all":"\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14","residentialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","commercialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","products":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","wheretobuy":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22","services":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","promotions":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19","buyProductOnline":"\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","aboutus":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","references":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07","newsActivity":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","news":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23","activity":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","daikinknowledge":"\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08","servicePolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","warrantyPolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19","advancedSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02","productsSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","generalinformation":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","productSpecification":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productFeatures":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productCatalog":"\u0e41\u0e04\u0e15\u0e15\u0e32\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","calculate":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19","compareproducts":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","operationmanual":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","daikinservice":"\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","faq":"\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e22","promotionsDetail":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent1":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent2":"\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","homeContent3":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent4":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent5":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 Daikin","footerContent1":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","footerContent2":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07","productRegister":"\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","serviceRequest":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\/\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","SmartACSelector":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e1a\u0e35\u0e17\u0e35\u0e22\u0e39\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19","errorcodecheck":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a Errors","policy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17","policyNotice":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","cookiepolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e38\u0e49\u0e01\u0e01\u0e35\u0e49","JobVacancy":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","ContactUs":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e32","partnersemployees":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e19\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e04\u0e49\u0e32\/\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19"}
{"alert":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e15\u0e37\u0e2d\u0e19","waitMoment":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48","ok":"\u0e15\u0e01\u0e25\u0e07","close":"\u0e1b\u0e34\u0e14","lengthMenu":"\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 _MENU_ \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","zeroRecords":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 - \u0e02\u0e2d\u0e2d\u0e20\u0e31\u0e22","info":"\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 _PAGE_ \u0e08\u0e32\u0e01 _PAGES_","emptyTable":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","infoFiltered":"(\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01 _MAX_ \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25)","loadingRecords":"\u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e39\u0e48...","infoEmpty":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07","home":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","firstPage":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e23\u0e01","settingAccount":"\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35","logout":"\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","image":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14","save":"\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01","back":"\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a","addInfo":"\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","reloadInfo":"\u0e23\u0e35\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","deleteInfo":"\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","table_no":"\u0e25\u0e33\u0e14\u0e31\u0e1a","action":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","edit":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02","delete":"\u0e25\u0e1a","load_error":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14","remove_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30","character":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","another_character":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e02\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e35\u0e01","loading_result":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","choose_more":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19","not_found":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","searching":"\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","confirmDelete":"\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25","main":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01","feature":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34","secondary":"\u0e23\u0e2d\u0e07","title":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d","yes":"\u0e43\u0e0a\u0e48","no":"\u0e44\u0e21\u0e48","descriptionMore":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21","search":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32","product":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","status":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e30","pleaseEnter":"\u0e01\u0e23\u0e38\u0e13\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e01","other":"\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46","address":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48","telephone":"\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e17\u0e23\u0e28\u0e31\u0e1e\u0e17\u0e4c","email":"\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e21\u0e25","date":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","all":"\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e21\u0e14","residentialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","commercialProduct":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","products":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","wheretobuy":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e41\u0e17\u0e19\u0e08\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22","services":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","promotions":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e42\u0e21\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19","buyProductOnline":"\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","aboutus":"\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","references":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e07","newsActivity":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","news":"\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23","activity":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21","daikinknowledge":"\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08","servicePolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","warrantyPolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19","advancedSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02","productsSearch":"\u0e04\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","generalinformation":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","productSpecification":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productFeatures":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","productCatalog":"\u0e41\u0e04\u0e15\u0e15\u0e32\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","calculate":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19","compareproducts":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","operationmanual":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","daikinservice":"\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","faq":"\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e1a\u0e1a\u0e48\u0e2d\u0e22","promotionsDetail":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent1":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent2":"\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","homeContent3":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e14\u0e01\u0e34\u0e49\u0e19","homeContent4":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e32","homeContent5":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 Daikin","footerContent1":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e44\u0e1b","footerContent2":"\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07","productRegister":"\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","serviceRequest":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\/\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c","SmartACSelector":"\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13\u0e1a\u0e35\u0e17\u0e35\u0e22\u0e39\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19","errorcodecheck":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a Errors","policy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17","policyNotice":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27","cookiepolicy":"\u0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e38\u0e49\u0e01\u0e01\u0e35\u0e49","JobVacancy":"\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e32","ContactUs":"\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e32","partnersemployees":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e19\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e04\u0e49\u0e32\/\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19"}